Magazin: Medijska politika regulativa

Njihova je odluka nevjerovatna i neprimjerena.

Hoće li BiH postati zemlja sa najkraćim komercijalnim vremenom na javnim servisima?

Šta mediji u BiH mogu naučiti od nedavnih JMBG protesta?

U BiH se javni mediji i dalje percipiraju kao državni, jer oni svoje račune ne polažu građanima, kako bi morali, već političarima.

Ne dam svoje pravo na informaciju!

Pošaljite komentare na novi Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pages