Magazin: Medijska politika regulativa

Objavljujemo dokument na osnovu kojeg je RAK donio odluku o smanjenju vremena oglašavanja na javnim emiterima.

Njihova je odluka nevjerovatna i neprimjerena.

Hoće li BiH postati zemlja sa najkraćim komercijalnim vremenom na javnim servisima?

Šta mediji u BiH mogu naučiti od nedavnih JMBG protesta?

U BiH se javni mediji i dalje percipiraju kao državni, jer oni svoje račune ne polažu građanima, kako bi morali, već političarima.

Pages