Zahtjevi prema EU: Uvesti sankcije za one koji podnose neutemeljene tužbe protiv novinara

Zahtjevi prema EU: Uvesti sankcije za one koji podnose neutemeljene tužbe protiv novinara

Zahtjevi prema EU: Uvesti sankcije za one koji podnose neutemeljene tužbe protiv novinara

Masovne tužbe koje se pokreću i povlače ili bivaju odbačene koriste se kao alat za ušutkivanje pojedinaca i organizacija koje propituju poteze moćnika.

foto: Unsplash/Loic Furhoff

Više od sto medijskih i drugih organizacija od Evropske unije traži da usvoji posebne pravne mehanizme, napravi reforme postojećih i da zaštiti žrtve masovnih tužbi za klevetu koje se podnose kao način pritiska na rad onih koji javno kritikuju poteze moćnika.

Evropska federacija novinara saopštila je kako su Strateške tužbe protiv javne participacije (Strategic Lawsuits Against Public Participation ili SLAPP) zapravo tužbe koje pokreću moćni pojedinci, kompanije, javne ličnosti ili političari kako bi uznemirili ili ušutkali one koji ih javno kritikuju i propituju u javnom interesu i kako su obično mete takvih tužbi novinari, aktivisti, neformalna udruženja, akademski radnici, sindikati, medijske i organizacije civilnog društva.

Kao primjer navode da se u Italiji godišnje više od 6.000, ili dvije trećine, tužbi za klevetu protiv novinara i medija odbaci kao neutemeljeno i kako je u vrijeme kad je malteška novinarka Daphne Caruana Galizia ubijena, postojalo 47 takvih tužbi protiv nje.

“SLAPP-ovi su prijetnja pravnom poretku Evropske Unije zbog toga što predstavljaju prijetnju demokratiji i osnovnim pravima poput slobode izražavanja i slobode kretanja a prijetnja su i pravu na pristup pravosuđu”, poručuju iz EFJ i još 118 organizacija.

Od Evropske unije traže da:

- zaustavi praksu prekomjernih i neutemeljenih tužbi i to na način da usvoji anti-SLAPP direktivu koja će predvidjeti sankcije za one koji pokreću tužbe kojima je cilj pritisak na kritičare,

- izmijeni postojeće regulative koje dozvoljavaju podnosiocima tužbi da biraju mjesto gdje će ih podnijeti, i

- uspostavi fond za moralnu i finansijsku i posebno pravnu pomoć i podršku žrtvama SLAPP-ova, te uvede treninge za sudije i druge pravnike i uspostavi sistem koji će omogućiti javno imenovanje i sramoćenje kompanija, institucija ili pojedinaca koji koriste mogućnost tužbi samo kako bi vršili pritisak.

Analiza koja detaljnije predstavlja problem, predloženo pravno rješenje i zahtjeve 119 organizacija dostupan je ovdje.

Izvor: EFJ