Petina građana BiH opravdava nasilje nad novinarima

Svjetski dan slobode medija: Petina građana BiH opravdava nasilje nad novinarima

Petina građana BiH opravdava nasilje nad novinarima

U Bosni i Hercegovini je opalo povjerenje građana u medije za više od deset posto.

foto: ilustracija/bhnovinari

Najveći dio građana BiH smatra „neprihvatljivom svaku vrstu napada na novinare i medije“, dok istovremeno čak 27 posto ispitanika u Republici Srpskoj i 17 posto u Federaciji BiH opravdavaju nasilje, pokazalo je istraživanje BH novinara i Fondacije Friedrich Ebert u povodu 3. maja – Svjetskog dana slobode medija.

U poređenju sa 2018. godinom, rezultati predstavljaju zabrinjavajući porast broja građana (za 14 posto) koji opravdavaju nasilje nad novinarima u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 506 građana iz cijele BiH i u periodu od 27.marta do 8. aprila 2019.

Istraživanje je također pokazalo kako građani BiH najviše vjeruju vjerskim institucijama (74 posto), a zatim medijima (66 posto), te potom institucijama vlasti i međunarodnoj zajednici, dok političke stranke i političari uživaju najmanje povjerenja.

U poređenju sa prethodinim godinama, rezultati pokazuju kako je u BiH opalo povjerenje građana u medije za više od 10 procenata, uključujući i značajan pad povjerenja građana u nevladine organizacije i međunarodnu zajednicu, dok je povjerenje prema vjerskim zajednicama i institucijama vlasti u blagom porastu.

Građani BiH, kao i zasebno oba entiteta, su “značajno manje zadovoljni radom medija i novinara u FBiH i RS u odnosu na prethodne godine”. 

Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u FBiH „uopće nije ili je djelomično prisutna“,  dok u Republici Srpskoj gotovo 90 posto ispitnika smatra da “sloboda medija uopće nije ili je djelomično prisutna“ u tom entitetu.

I dalje političare i političke stranke građani prepoznaju kao glavne kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda –  55 posto ispitanika dijeli ovo mišljenje.

Istraživanje o temi medijskih sloboda i zaštiti novinara u BiH, Fondacija Friedrich Ebert i BH novinari provode kontinuirano od 2009. godine, a rezultate tradicionalno predstavljaju na Svjetski dan slobode medija, kako bi među medijskim profesionalcima potaknuli interprofesionalnu debatu o efikasnosti mehanizma zaštite medijskih sloboda i prava novinara, javnoj odgovornosti medija i zaštiti ključnih vrijednosti slobodnog novinarstva.

Istraživanje je dostupno ovdje.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.