Rusija planira izgradnju "neovisnog interneta"

Rusija planira izgradnju "neovisnog interneta"

Rusija planira izgradnju "neovisnog interneta"

Rusija je pokrenula inicijativu za izgradnju posebne internet mreže za zemlje ekonomskog saveza BRICS, koja bi bila nezavisna od globalne infrastrukture i koja bi i dalje funkcionirala u slučaju problema sa globalnom mrežom.

Sigurnosno vijeće Rusije naredbu o kreiranju alternativnog DNS sistema izdalo je u oktobru ove godine, prenosi ruska novinska agencija RBC.

Sistem bi trebao biti nezavisan od kontrole međunarodnih organizacija koje trenutno servisiraju infrastrukturu globalne internet mreže i imao bi za cilj da zaštiti zemlje BRICS-a (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika) od eventualnih problema sa funkcioniranjem globalne mreže. Prema navodima, ruski predsjednik Vladimir Putin je kao rok za kompletiranje projekta odredio 1. august 2018. godine.

Zavisnost od globalnog sistema komunikacija i sigurnosni problemi koji iz toga proističu i prije su bili u fokusu Rusije. Tako je 2014. godine rusko ministarstvo komunikacija izvelo simulaciju gašenja interneta i uspješno koristilo interni backup sistem za podršku operacijama unutar zemlje. 

Izvor: RT, Digital Watch