sigurnost interneta

Rusija planira izgradnju "neovisnog interneta"

Rusija je pokrenula inicijativu za izgradnju posebne internet mreže za zemlje ekonomskog saveza BRICS, koja bi bila nezavisna od globalne infrastrukture.

Subscribe to RSS - sigurnost interneta