RAK: šest mjeseci za prelazak na digitalno emitovanje

RAK: 6 mjeseci za prelazak na digitalno emitovanje

RAK: šest mjeseci za prelazak na digitalno emitovanje

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) održala je 27.11.2014. u Sarajevu okrugli sto na temu "Digitalizacija u Bosni i Hercegovini - Šta nakon 17.06.2015. godine?".

Prema sporazumu ratificiranom 2009. godine, rok za prelazak na digitalno emitovanje je 17.6.2015. Analogno emitovanje u Bosni i Hercegovini se nakon ovog roka gasi, a javni servisi i komercijalne TV stanice gube mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja. S ciljem diskusije o ovom vrlo važnom problemu, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) organizirala je danas okrugli sto u sarajevskom Hotelu Europe. Na okruglom stolu su učestvovali stručnjaci i predstavnici radio i televizijskih stanica iz BiH.

Plamenko Čustović, predsjedavajući Vijeća Agencije, obratio se prisutnima i upozorio da će rok nastupiti bez obzira na sve i da je samo pitanje da li će Bosna i Hercegovina nakon njega ostati u tehnološkom 20. stoljeću, te podvukao namjeru RAK-a da građane upozna "sa onim što digitalizacija donosi i njeno neprovođenje odnosi". Miloš Šolaja, član Vijeća Agencije, naglasio je važnost poštivanja međunarodnih sporazuma, dok je Siniša Petrović iz RAK-a naveo moguće posljedice i sankcije koje će nastupiti nakon gašenja analognog signala u junu 2015. Prisutnima su se obratili još i Mate Bandur iz Vijeća ministara BiH, te Mehmed Agović, savjetnik ministra za komunikacije i promet, koji je dao pregled trenutnog stanja procesa digitalizacije.

Učesnici okruglog stola su zaključili da se Vijeću ministara BiH preporuči donošenje nekoliko interventnih mjera kako bi se maksimalno ubrzao proces digitalizacije u BiH:
 
  • S obzirom da je u toku realizacija projekta digitalizacije u multipleksu koji je namijenjen javnim RTV servisima, predlaže se povećanje njegovog kapaciteta primjenom najnovijih standarda digitalne TV u cilju stvaranja tehničkih pretpostavki za uključivanja i što većeg broja komercijalnih RTV stanica. Agencija se obavezala da u roku od 14 dana predloži tehničko rješenje ovih ciljeva i da ga uputi Ministarstvu prometa i komunikacija BiH;
  • Predlaže se Vijeću ministara BiH da što prije donese odluku kojom će ovlastiti Agenciju da raspiše tender za dodjelu posebnog multipleksa namijenjenog za komercijalne RTV stanice;
  • Ministarstvo prometa i komunikacija BiH će u ubrzanoj proceduri razmotriti prijedlog, obaviti neophodne konsultacije i isti uputiti Vijeću ministara BiH na usvajanje;
  • Sugerisano je javnim RTV servisima da bez odlaganja nastave sa realizacijom I faze projekta digitalizacije;
  • Sugerisano je Vijeću ministara BiH da bez odlaganja odobri upotrebu financijskih sredstava potrebnih za realizaciju II faze projekta digitalizacije javnih RTV servisa.