Internet kompanije traže veću transparentnost zahtjeva za privatnim podacima

Internet kompanije traže veću transparentnost zahtjeva za privatnim podacima

Internet kompanije traže veću transparentnost zahtjeva za otkrivanje korisničkih podataka, a Yahoo je najavio i tužbu protiv američke Agencije za nacionalnu sigurnost (NSA).

Internet kompanije su sve više zabrinute zbog učestalih tajnih zahtjeva za privatnim podacima korisnika i smatraju da bi, po zakonu, trebali imati pravo na veću tranasparentnost o tome ko im i zašto traži ove podatke. Facebook, Google i Yahoo su podnijeli odvojene zahtjeve američkoj vladi i njenim agencijama za zaštitu nacionalne sigurnosti, a problem je ujedinio i stare rivale, Microsoft i Google. Marrisa Mayer, predsjednica kompanije Yahoo, u srijedu je dala izjavu da Yahoo ne smije odbiti suradnju sa NSA budući da se "odavanje tajnih informacija smatra izdajom". Ova kompanija je protiv NSA pokrenula tužbu u kojoj se kaže da "zadržavanje informacija rezultira nepovjerenjem" i da se internet kompanijama mora dozvoliti da objave broj zahtjeva za privatnim informacijama korisnika, te više detalja o samim zahtjevima. Izvještaji o transparentnosti ovih kompanija do sada su sadržavali samo ukupne brojeve zahtjeva iz cijelog svijeta i ne otkrivaju tačne brojeve zahtjeva od američke vlade.

Kako prenosi Guardian, novinski izvještaji o programu Prism i ovlastima koje NSA ima nad serverima i podacima internet kompanija kao što su Google i Yahoo nanijeli su mnogo štete reputaciji i poslovanju ovih kompanija ne samo u SAD-u već i širom svijeta, te one sada traže mogućnost da svojim korisnicima iznesu podatke o stvarnom broju i prirodi ovih zahtjeva.

Izvor: The Guardian, BBC News, Huffington Post