kontrola interneta

Internet kompanije ulažu tužbe i traže veću transparentnost zahtjeva za otkrivanje korisničkih podataka.

Subscribe to RSS - kontrola interneta