Evropska komisija

Evropska federacija novinara osporava podatke Evropske komisije o stanju sigurnosti novinara u EU

EFJ osporava da je od 2021. uočen napredak u zemljama članicama EU po pitanju zaštite, sigurnosti i osnaživanja novinara.

Evropska komisija pokrenula postupak protiv TikToka

Ključno je da TikTok poduzme hitne mjere za rješavanje sistemskih rizika, saopšteno je iz Amnesty Internationala

Zastrašivanje i prijetnje novinarima u BiH i dalje su predmet zabrinutosti

Nije osigurana zaštita novinara i finansijska održivost RTV sistema.

Google, Meta, Microsoft i TikTok dostavili izvještaj o implementaciji Kodeksa prakse za dezinformacije

Platforme su se obavezale da će svakih šest mjeseci donijeti izvještaje o radnjama koje su poduzele u skladu sa Kodeksom.

Evropska komisija zaposlenima zabranila TikTok

Zaposlenima je dat rok do 15. marta da uklone aplikaciju.

Doprinos EFJ-a izvještaju EK o vladavini prava za 2023.

Dokumentovano je 415 kršenja slobode medija u državama članicama EU tokom 2022.

Višegodišnje zanemarivanje preporuka Evropske komisije

Godinama na čekanju bolja primjena i donošenje novih zakona, te bolja zaštita novinara/ki.

Subscribe to RSS - Evropska komisija