OSCE: Priručnik o slobodi interneta

OSCE: Priručnik "The Internet: Keeping it Free"

OSCE: Priručnik o slobodi interneta

Predstavništvo za slobodu medija pri OSCE-u objavilo je priručnik "The Internet: Keeping it Free", koji se bavi pitanjima slobodnog i sigurnog interneta, regulacije mreže, internet neutralnosti i otvorenog novinarstva.
 
U publikaciji se navodi kako je uloga vlada u ovoj oblasti višestruka; ona se proteže od zaštite djece i borbe protiv podsticanja na nasilje i mržnju, pa do procesuiranja zločina koji su počinjeni na internetu.„Djelo koje bi se smatralo zločinom u 'stvarnom svijetu', ne treba tretirati drugačije samo zato jer podrazumijeva upotrebu računara i mreže“, navodi se u priručniku, koji se dotiče i "prava da se bude zaboravljen". Evropski sud pravde od 2014. nalaže da alati za pretraživanje imaju obavezu izbrisati linkove prema stranicama koje objavljuju "neadekvatne, irelevantne ili podatke koji više nisu važeći". Predstavništvo za slobodu medija pri OSCE-u vjeruje kako bi ovakva praksa mogla imati utjecaja na pristup informacijama i dovesti do fragmentacije interneta. "Vjerujemo da adekvatna zaštita ličnih podataka od javnih razotkrivanja čini osnovno pravo svake osobe, ali, s druge strane, podaci koji se tiču javnih ličnosti i pitanja koja su od javnog značaja, trebaju uvijek biti dostupni medijima, te ne smiju postojati restrikcije i prepreke na web stranicama ili alatima za pretraživanje da se do njih dođe."
 
Pored toga, u priručniku se razmatra i pitanje online zlostavljanja žena u novinarstvu, te se navodi kako su novinarke u velikom broju žrtve online napada u formi tvitova, postova, e-mailova i komentara. "Sve zemlje članice moraju osigurati da novinari rade slobodno i bez straha, a svaki napor da se žene ušutkaju na mreži mora biti smatran kao direktan napad na slobodu medija", stoji u publikaciji. Kao tema od velikog značaja, navodi se i neutralnost interneta, za koju se smatra da predstavlja osnovu otvorene mreže. Također, priručnik navodi da je pluralizam danas potrebniji nego ikada ranije u historiji, te da vlade moraju imati na umu neophodnost različitih pogleda kada usvajaju pravila koja se tiču funkcionisanja interneta, a koja bi mogla dovesti do neplaniranih posljedica.
 
Englesku verziju priručnika "The Internet: Keeping it Free" možete preuzeti ovdje.