Bilten BH novinara: Pravo na privatnost i javni interes

Bilten BH novinara: Pravo na privatnost i javni interes

Bilten BH novinara: Pravo na privatnost i javni interes

Novi, junski broj biltena BH novinara posvećen je dilemi: gdje prestaje privatnost, a počinje javni interes.

Na konferenciji koju su pod nazivom "Pravo na privatnost i javni interes" organizovali predstavnici Vijeća Evrope u Sarajevu i Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), razmatrani su razni aspekti međunarodno priznatog ljudskog prava na privatnost a s druge strane zaštite javnog interesa kao jednog od najvažnijih demokratskih principa.

O pravu na privatnost i javnom interesu za ovaj broj biltena BH novinara pišu učesnici pomenute konferencije: Vesna Alaburić, ekspertica Vijeća Evrope, Maida Bahto iz Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine i Faruk Borić, direktor agencije Fena i član Vijeća RAK-a.

Junski broj biltena dostupan je na stranici BH novinara.