E-novinar: Nove medijske tehnologije

E-novinar: Nove medijske tehnologije

U ovom broju biltena E-novinar možete pročitati tekstove koji se odnose na  online medije a koje su, između ostalih, radili medijski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine. Doc. dr. Lejla Turčilo piše o  online platformama i novinarskoj profesiji, dok doc. dr. Enes Osmančević piše o novinarstvu od propovijedi do konverzacije. 

Kroz intervju sa Slobodankom Dekić, koordinatoricom za medijsku edukaciju u Mediacentru, predstavljeni su novi programi ali i novi alati za korištenje u online novinarstvu." Data i vizuelno novinarstvo novi su pojmovi i u svijetu. Data novinarstvo je simpatičan način da prikažete ljudima brojke i statistike. Insistira na brojevima a ne na statistici. Kada se upustite u tu oblast, vidite da je za ozbiljne grafike potreban tim ljudi", navodi Slobodanka. 
 
Upoznavanje sa data novinarstvom predstavljeno je kroz edukativni tekst Mirka Lorenza" Kako izgraditi data tim za malu redakciju", ranije objavljenog na MC Online.
 
Kompletne tekstove objavljene u ovom broju biltena E-novinar, možete pronaći na zvaničnoj stranici BH Novinara.
 
Izvor: BH Novinar