O Mediacentru - Saopštenja

Emisija o pravima potrošača u produkciji Mediacentra nastavlja se emitirati na programu Federalne televizije
Škola strateškog komuniciranja Mediacentra je edukativni program organizovan u saradnji sa The Centre for Strategy and Communication London (CSC) www.cscpebble.com. Program škole proširen je na 19 modula, uvođenjem tematske cjeline "Zagovaranje (Advocacy) i lobiranje" (predavač: Sevima Sali Terzić), a ukupno trajanje nastave sada je 73 sata.
Asistent za produkciju i tehničku podršku odgovoran je za tehničku podršku kod snimanja emisija, izdavanja sale i opreme, održavanje tehničke opreme, održavanje računarskih mreža, računara i internet pristupa tokom svakodnevnog poslovanja firme.
Novu emisiju Federalne televizije koja počinje sa emitovanjem u septembru 2005. tehnički realizira produkcijski tim Mediacentra
Mediacentar Sarajevo, u suradnji sa USAID Media, organizuje seriju praktičnih radionica za novinare bh štampanih i elektronskih medija. Prijavite se za bilo koji od treninga na vrijeme! Najavljujemo: 'Mediji, okoliš i siromaštvo' (19.-21. septembar) i 'Pošteno i tačno nasuprot senzacionalizmu u bh novinarstvu i zemljama bivše Jugoslavije' (22.-24. septembar). Rok za prijave: 10. septembar.

Pages