O Mediacentru - Saopštenja

Mediacentar Sarajevo, u suradnji sa USAID Media, tokom septembra i oktobra 2005. organizuje seriju praktičnih radionica za novinare bh štampanih i elektronskih medija. “Mediji, okoliš I siromaštvo” naziv je radionice koja će biti održana od 19. do 22. septembra.
U januaru 2005. godine, na osnovu poziva Fonda otvoreno društvo BiH, Mediacentar Sarajevo započeo je istraživanje na temu Index otvorenosti javnih institucija BiH. Osnovni cilj istraživanja je ispitati implementaciju Zakona o slobodnom pristupu informacijama, tačnije procijeniti i utvrditi stepen otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti bosanskohercegovačke javne administracije na općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.
Od 22. do 24. septembra 2005. Mediacentar u suradnji sa USAID Media organizuje radionicu 'Pošteno i tačno nasuprot senzacionalizmu u novinarstvu u BiH i zemljama bivše Jugoslavije', na kojoj će glavni trener biti Mehmed Halilović zamjenik Ombudsmena Federacije BiH za medije.
Održavanjem prve radionice u Mediacentru Sarajevo (05.09.-09.09.2005.) počeo je novi ciklus petomjesečnog Programa istraživačkog novinarstva. Program specijalizacije novinara u oblasti istraživačkog novinarstva realizira se Blended-Learning metodom, odnosno kombinacijom klasičnih radionica i programa učenja putem interneta, što ovaj program čini jedinstvenim u regionu.
Dvanaest novinara štampanih medija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore završilo je Program istraživačkog novinarstva – priče na temu organiziranog kriminala. Program je trajao 5 mjeseci, a u 12 polaznika prve generacije bili su iz BiH, Hrvatske i Srbije i crne Gore.

Pages