Mediametar

Ivana Dračo
Ivana Dračo 17/03/2015

Pogled na „Međunarodni dan žena“ u bh. medijima.

Dragan Bursać
Dragan Bursać 16/03/2015

Dragan Bursać o napadu na novinarku Oslobođenja.

Sara Milenkovska 09/03/2015

Članica Studentskog plenuma iz Skopja piše o načinima na koje je Plenum komuncirao sa javnošću.

MCOnline Redakcija
MCOnline Redakcija 09/03/2015

Na BHT1 omaškom započelo obilježavanje 70. godišnjice Radio Sarajeva.

Boro Kontić 05/03/2015

Šta je danas imidž Sarajeva i BiH? Gledano iz Zagreba ili Beograda, izgleda da je knjiga spala na par riječi.

Sead Čamo
Sead Čamo 04/03/2015

„Radno mjesto se može popuniti ali uspješan novinar se ne može tako lako zamijeniti.”

Refik Hodžić
Refik Hodžić 25/02/2015

Odluku koga da pozovemo da izlaže argumente „za“ i „protiv“ smo napravili nakon pažljivog razmatranja. Osim impresivnog ugleda koji imaju kao iskusni i nagrađivani istraživački reporteri, Carlos Dada i Dejan Anastasijević su sa sobom donijeli iskustvo utemeljeno u realnostima El Salvadora i Srbije, društvima koja se još uvijek bore sa naslijeđem žestokih sukoba i teških, burnih tranzicija.

Dejan Anastasijević
Dejan Anastasijević 25/02/2015

Ovo je bila dobra debata, a evo u čemu je moja poenta: novinari su ograničeni u onome što mogu uraditi, pod uslovom da uopšte dobiju priliku da se suprotstave ratnohuškačkoj propagandi u toku sukoba ili revizionističkim tumačenjima nakon njega.

Carlos Dada
Carlos Dada 25/02/2015

Gotovo je nemoguće pozabaviti se svim pitanjima koja su postavili mnogobrojni učesnici u ovoj debati. Ona potvrđuju nužnost angažovanja što više aktera koji će se osvrnuti na odnos između novinarstva i tranzicijske pravde.

Ilčo Cvetanoski
Ilčo Cvetanoski 23/02/2015

Od minimiziranja i relativiziranja do potpunog ignoriranja studentske blokade fakulteta u Skopju.

Pages