Magazin:

Mete seksizma u medijima su i naučnice i teoretičarke zavjere

Šta god da govore, komentariše se njihov fizički izgled.

Manipulisanje i poigravanje s prošlošću

Reakcije u medijima i na društvenim mrežama na misu za ubijene u Blajburgu.

Sportsko novinarstvo u vrijeme pandemije

Mediji mogu pomoći u promicanju pozitivnih vrijednosti i uzora i tako privući mlade ljude da se počnu baviti sportom.

Policija ne može odrediti šta je dezinformacija

Različiti nivoi vlasti u BiH su pokušali uvesti nove mehanizme za kažnjavanje objava u online prostoru.

Novinarska radna prava posebno se krše tokom krize

Zbog otkaza i ukinutih honorara, pojedini čak napuštaju novinarstvo.

Pages