U BiH se još uvijek emituje analogni TV signal

U BiH se još uvijek emituje analogni TV signal

U BiH se još uvijek emituje analogni TV signal

Većina građana BiH još uvijek je uskraćena za kvalitetan digitalni TV signal.

foto: unsplash

Prve aktivnosti u procesu digitalizacije TV signala u BiH poduzete su još 2006. godine, a bh. institucije do danas nisu osigurale efikasnu i blagovremenu provedbu aktivnosti te digitalizacije, pokazao je izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji učinka u procesu digitalizacije TV signala u BiH.

Neki od glavnih rezultata provedene revizije su pokazali da su u tom procesu institucije u BiH kasnile u donošenju relevantnih odluka, kao i u provođenju aktivnosti nabavke i instalacije potrebne opreme.

“Od odobrenih 36,9 miliona KM za Projekt višegodišnjih kapitalnih ulaganja digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa BiH, do sada je realizovano samo 6,7 miliona KM na temelju ugovora o nabavi iz 2014. godine za opremu za testni signal, koji je pušten u rad tek 2016. godine”, piše u izvještaju.

Kako se navodi, analogno emitovanje još uvijek zauzima frekvencije koje su trebale biti oslobođene za razvoj novih digitalnih tehnologija. Većina bh. građana je još uvijek uskraćena za kvalitetan digitalni TV signal, a u izvještaju piše da trenutno ne postoji aktuelni plan aktivnosti i rok za završetak procesa digitalizacije TV signala u BiH.

“Loše upravljanje aktivnostima digitalizacije bez jasnih planova aktivnosti sa jasno utvrđenim odgovornostima, aktivnostima i rokovima uzrokovali su da su probijeni svi rokovi za okončanje procesa digitalizacije uključujući i onaj koji je BiH preuzela kao obvezu iz međunarodnog sporazuma”, piše u izvještaju.

Prema podacima iz izvještaja, spomenuti rokovi za okončanje tog procesa bili su prvobitno do 1. decembra 2011., a kasnije i do 1. decembra 2014. godine, kao i do 17. juna 2015. godine na koji se BiH obavezala potpisivanjem međunarodnog sporazuma.

U izvještaju se navodi da je BiH jedna od rijetkih evropskih zemalja u kojoj se još uvijek emituje analogni TV signal, kao i da proces digitalizacije TV signala nije okončan ni nakon 16 godina.

Kada je riječ o susjednim zemljama (Hrvatskoj i Srbiji) u kojima su ovi procesi započeti iste godine kao i u BiH, ti procesi su okončani. U izvještaju piše da je Hrvatska proces okončala za četiri godine (2010.), a Srbija za devet godina, odnosno 2015. godine.

Zbog kašnjenja u procesu digitalizacije TV signala najveću štetu, kako piše u izvještaju, imaju građani BiH kojim nije osiguran kvalitetan zemaljski digitalni signal i ekonomija BiH kojoj nisu oslobođene frekvencije za korištenje i razvoj novih digitalnih tehnologija.

Cilj provođenja ove revizije je, kako je navedeno, bio utvrditi da li su bh. institucije efikasne u provođenju aktivnosti digitalizacije i koje su posljedice zaostajanja.

Ured za reviziju institucija BiH je u izvještaju izdao preporuke koje su upućene Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i Vijeću ministara BiH čija bi realizacija trebala pomoći u ubrzanju procesa digitalizacije TV signala.

Cijeli izvještaj dostupan je ovdje.

Izvor: Ured za reviziju institucija BiH

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.