Reakcije na kriminalizaciju klevete u RS: Gušenje slobode govora

Reakcije na kriminalizaciju klevete u RS: Gušenje slobode govora

Reakcije na kriminalizaciju klevete u RS: Gušenje slobode govora

Na usvajanje Zakona kojim se kriminalizuje kleveta u RS reagovale su medijske organizacije, ambasade i međunarodne institucije.
 
foto: Melani Isović / Fotobaza
 
Usvajanjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske (RS) kojim se kriminalizuje kleveta direktno se narušavaju osnovni principi slobode izražavanja, upozorilo je Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini (BiH). 
 
Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u BiH upozorava nadležne da je usvojeni zakon vrlo štetan po medijske slobode, te podsjeća da je sloboda izražavanja temeljno pravo. Ona je, dodaje Vijeće, i u ključnom prioritetu (broj 12) iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji (EU).
 
Dodaju da je javni interes osnovni pojam etičkih novinarskih standarda i sadržan je u Kodeksu za štampane i online medije BiH. 
 
„Novinari imaju pravo i obavezu da izvještavaju o svim činjenicama od javnog interesa. Pri izvještavanju o činjenicama od javnog interesa novinari će voditi računa o zaštiti privatnosti, ličnih i poslovnih podataka fizičkih i pravnih osoba o kojima izvještavaju, pri čemu će interes javnosti uvijek biti primaran u odnosu na zaštitu privatnosti, naročito političara i javnih zvaničnika“, navedeno je između ostalog u Članu 1 - Rad u interesu javnosti Kodeksa.
 
Vijeće za štampu i online medije u BiH dodaje da bilježi porast žalbi i tužbi političara protiv novinara i medija, što je jedna od metoda pritiska i zastrašivanja. 
 
„Novinari i urednici svakodnevno se žale na novu vrstu pritisaka, poput traženja uklanjanja tekstova, uz prijetnje tužbama, bez prethodno upućenog reagiranja ili demantija, što je također zastrašivanje, pritisak i prijetnja. Predviđene kazne doprinijet će cenzuri, autocenzuri, te po samom izvršenju i gašenju medija“, navodi se u saopštenju.
 
Zakon sada, dodaje se, mora proći proceduru u Vijeću naroda RS, nakon čega će, ako ne bude veta, stupiti na snagu.
 
Udruženje BH novinari, reagujući na usvajanje "kontroverznih izmjena" Krivičnog zakonika RS, ističe da su usvojeni i određeni amandmani koji bitno ne mijenjaju suštinu kriminalizacije slobode govora i izražavanja kroz usvajanje krivičnog djela klevete, a to je da će država, nakon podnošenja krivičnih prijava za klevetu, moći da progoni svakog pojedinca na osnovu napisane riječi ili iznesenog stava. Udruženje napominje da je novinarska zajednica razočarana odlukom poslanika Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), ali se s ovom odlukom neće pomiriti nego će pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti.
 
„Posebno je zabrinjavajuća činjenica da ni svi poslanici iz opozicije u NSRS nisu sudjelovali u glasanju, čime su omogućili vladajućoj koaliciji sa SNSD-om na čelu da dobije nadmoćan broj glasova za kriminalizaciju klevete. Ono što predstoji je da Zakon bude potvrđen u Vijeću naroda RS, gdje postoji mogućnost korištenja prava veta u cilju zaštite nacionalnih interesa”, navode BH novinari.
 
Podsjećaju da se kriminalizaciji klevete kroz zakonodavstvo RS protivila medijska zajednica, nevladin sektor, te građani i aktivisti iz cijele BiH. Uprkos tome, dodaju, vlast u RS nije odustala, već je uz određene amandmane nakon više od 20 kriminalizovala klevetu i tako, napominju, vratila BiH korak unazad kada su u pitanju ljudska prava i medijske slobode.
 
Nakon usvajanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS Ujedinjene nacije (UN) u BiH, Misija OSCE-a u BiH, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu i EU u BiH, uputili su zajedničku izjavu u kojoj kažu da su izuzetno zabrinuti zbog činjenice da je NSRS ponovo kriminalizovala klevetu.
 
„Sloboda izražavanja je osnovno pravo i osnovna evropska vrijednost. Ovaj korak je protivan međunarodnim obavezama BiH u oblasti ljudskih prava, te nije u skladu sa evropskim putem BiH niti sa 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, a posebno ključnim prioritetom 11 o povoljnom okruženju za civilno društvo i ključnim prioritetom 12 o slobodi izražavanja”, piše u zajedničkoj izjavi.
 
Napominju da tamo gdje postoje krivični zakoni o kleveti, oni rizikuju da budu zloupotrijebljeni protiv novinara, branitelja ljudskih prava i drugih aktera civilnog društva za obavljanje svoje legitimne uloge da istražuju i informišu javnost o pitanjima od javnog interesa, što je, kako naglašavaju, od suštinskog značaja za funkcionisanje svakog demokratskog društva. 
 
„Izmjene i dopune su nepoželjan, i neosporno veliki korak unazad u zaštiti osnovnih prava i narušavaju efikasno funkcionisanje demokratije u RS”, naglašeno je.
 
U zajedničkoj izjavi podsjećaju i na preporuke koje su dali tijela UN-a, OSCE-a i Vijeća Evrope i mehanizmi za ljudska prava, a koji su pozvali vlasti RS da ne kriminalizuju klevetu ponovo, nego da umjesto toga rješavaju pitanja klevete kroz poboljšanu medijsku regulativu i zaštitu u okviru građanskog prava. 
 
Podsjetili su i na slične apele organizacija civilnog društva, uključujući i novinarska udruženja.
 
Naglasili su da će nastaviti pružati punu podršku svakoj konstruktivnoj i sadržajnoj diskusiji ili procesu o tome kako dalje uskladiti zakonodavstvo u cijeloj BiH sa međunarodnim standardima ljudskih prava na koje je država zakonski obavezana. Takođe će, dodaje se, nastaviti sa aktivnom podrškom važnom radu odgovornih i nezavisnih medijskih aktera i organizacija u RS i šire.
 
Reakcije na kriminalizovanje klevete u RS uslijedile su juče i od Britanske ambasade u BiH i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH odakle podcrtavaju da se usvajanjem ovog zakona guši sloboda govora.
 
„Zanemarivši demokratske vrijednosti i opravdano protivljenje NSRS danas (op.a juče) je usvojila zakonske odredbe kojim kleveta postaje krivično djelo. Ovim se guši sloboda govora, ugrožavaju prava građana i pokazuje autoritarni očaj. Ovaj zakonski akt nije trebalo donijeti”, navodi se u objavi britanskog ambasadora Juliana Reillyja na Twitteru.
 
Usvajanje zakona ugrožava mogućnost građana da slobodno govore, a nezavisnih medija da izvještavaju istinu, ugrožavajući demokratiju BiH i njenu evroatlantsku budućnost, navedeno je na Twitteru Ambasade SAD-a u BiH.
 
„Oni koji su uveli i podržali ovaj represivni zakon pomjerili su RS korak dalje na putu ka autoritarizmu. Ovo nedemokratsko zakonodavstvo služi samo u korist nastojanja vladajuće koalicije da konsoliduje vlast i izbjegne odgovornost; šteti interesima onih koji žive u RS”, zaključila je Ambasada SAD-a u BiH.
 
___
 

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.