Pismo Vijeću naroda RS-a u vezi sa Zakonom o javnom redu i miru

BH Novinari: Pismo Vijeću naroda RS-a u vezi sa Zakonom o javnom redu i miru

Pismo Vijeću naroda RS-a u vezi sa Zakonom o javnom redu i miru

Povodom usvojenog Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, prema kojem se internet definira kao javni prostor, Klub novinara Banja Luka, koji djeluje u okviru Udruženja/udruge BH novinari i članovi Upravnog odbora Udruženja novinara Republike Srpske uputili su pismo Vijeću naroda Republike Srpske sa zahtjevom da delegati ovog Vijeća, u skladu sa  zakonskim i ustavnim ovlaštenjima, preispitaju odredbe Zakona o javnom redu i miru RS.

U pismu se navodi da su ova dva udruženja ocijenila tekst Zakona kao ''pokušaj gušenja slobode izražavanja, jednog od temeljnih ljudskih prava i vrijednosti svih naroda i građana koji žele živjeti u demokratskim i naprednim društvima i državama'', te dodaje kako ''defnisanje društvenih mreža (koje operatvno djeluju putem interneta) kao javnog mjesta na koje će se odnositi odredbe Zakona, predstavlja jedinstven pokušaj kontrole interneta u svijetu, suprotan standardima EU, Vijeća Evrope i OSCE u oblasti slobode izražavanja na internetu''.

Također, u pismu se i podsjeća kako su odredbe Zakona u direktnoj suprnosti sa članom  10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i članovima   2. i 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim slobodama. Iskazana je bojaznost da bi ''kršenjem ovih međunarodnih dokumenata, ugrađenih u Ustav Republike Srpske i cijeli set zakona koji se primjenjuju na području ovog entiteta, svaki korisnik društvenih mreža mogao  biti gonjen ili sankcionisan zbog javnog izražavanja svojih stavova''.

''Smatramo od izuzetne važnosti da vi, kao delegati u Vijeću naroda Republike Srpske najozbiljnije  uzmete u razmatranje sve navedene primjedbe i, u skladu sa interesima naroda koje zastupate i svojim ovlaštenjima u  Vijeću, odbijete prihvatiti Zakon u tekstu kakav je prihvaćen u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, te da tražite njegovo usaglašavanje  sa međunarodnim i domaćim standardima zaštite  slobode izražavanja'', navodi se u pismu poslanom Nadi Tešanović, predsjedavajućoj Vijeća naroda Republike Srpske, potpredsjednicima Kemi Čamdžiću, Živku Marjancu i Radenku Rikiću, kao i svim delegatima iz reda bošnjačkog, srpskog  hrvatskog i ostalih naroda u Republici Spskoj.