Zakon o javnom redu i miru RS: Postupak bez presedana

Zakon o javnom redu i miru RS: Postupak bez presedana

Zakon o javnom redu i miru RS: Postupak bez presedana

Prijedlog Vlade Republike Srpske da se u novom Zakonu o javnom redu i miru definicija javnog mjesta proširi na internet i društvene mreže, a sa ciljem ograničavanja slobode izražavanja putem interneta i kažnjavanjem njihovih korisnika, izazvao je osude u medijskoj zajednici širom Bosne i Hercegovine. Pored kažnjavanja, prijedlog Zakona donosi i visoke novčane ali i zatvorske kazne za sve one koji bi prekršili neko od pravila napisanih u prijedlogu.  

"Proširivanje definicije “javnog mjesta” iz stvarnog na virtualni svijet predstavalja najgrublji oblik pravnog nasilja nad slobodom izražavanja i zavođenje cenzure nad internetom, što je u direktnoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim slobodama. Ovi dokumenti, u najkraćem, promoviraju slobodu mišljenja i izražavanja, kao i primanja i prenošenja informacija i ideja “bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice”, navodi se u saopštenju BH novinara a o prijedlogu Vlade Republike Srpske.

"Podsjećamo Vladu RS kako Vijeće Evrope čak nalaže potpuno suprotna postupanja od rješenja kakva su predložena u novom Zakonu o javnom redu i miru. Ova evropska institucija poziva vlade zemalja članica Vijeća Evrope da unapređuju slobodu izražavanja na internetu na način da donose zakone i praktične mjere koje će “spriječiti svaki oblik državne i privatne cenzure” nad internetom i društvenim mrežama. U tom kontekstu, namjera Vlade RS da pravno osigura “zarobljavanje” interneta u javni prostor pod vlastitom kontrolom, u najmanju ruku kao da je riječ o Trgu Republike Srpske ili Trgu Krajine a ne globalnoj svjetskoj i komunikacijskoj mreži, predstavlja postupak bez presedana, čije donošenje može rezultirati zatiranjem kritičkog mišljenja i propitivanja rada javne vlasti, kao i zabranu iznošenja stavova i ideja koje nisu po volji vladajućim strukturama u ovom entitetu. "

O pitanju prijedloga Zakona o javnom redu i miru oglasila se Dunja Mijatović, OSCE-ova predstavnica za slobodu medija. 

"Ako ovaj zakon bude usvojen, u skladu sa njegovim članom 7. i članom 8. postaće kažnjivo putem društvenih medija narušavati javni red i mir, isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem," ističe Mijatovićeva. 
 
Mijatović je rekla da slobodu izražavanja na internetu treba ostaviti tijelima samoregulacije da se njome bave, a da samo u slučajevima podsticanja na nasilje treba razmotriti pravne sankcije kao odgovarajuću mjeru.
 
Predstavnica OSCE-a je rekla da bi njena kancelarija bila spremna da pomogne organima vlasti da se izvrši pravna analiza kojom se osigurava da taj zakon bude usklađen sa obavezama koje je BiH preuzela kao država članica OSCE-a i sa međunarodnim standardima slobode izražavanja.
 
Prijedlog zakona je na dnevnom redu sljedeće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja se održava 3. februara 2015. godine.