Najniži stupanj medijskih sloboda u posljednjoj deceniji

 Najmanji stupanj medijskih sloboda u posljednjoj deceniji

Najniži stupanj medijskih sloboda u posljednjoj deceniji

Prema ovogodišnjem izvještaju o stanju slobode medija u svijetu, 2013. godina je zabilježena kao godina sa najnižim stupnjem medijskih sloboda u posljednjoj deceniji. 

Samo jedan od sedam ljudi na svijetu živi u zemlji gdje je sigurnost novinara zagarantovana a ekonomski i politički pritisci na medije minimalni, odnosno 14 % od ukupne populacije, dok 44% živi u zemljama gdje su mediji okarakterisani kao neslobodni. Freedom House mjeri nivo medijskih sloboda u 197 zemalja i teritorija a prošlogodišnji pad medijskih sloboda uvjetovan je nemirima koji su se nakon Arapskog proljeća nastavili u Egiptu, Libiji i Jordanu, kao i stanjem u Ukrajini i Turskoj. 

Holandija, Norveška i Švedska su okarakterisane kao zemlje sa najvišim stupnjem slobode medija, dok su Sjeverna Koreja, Turkmenistan i Uzbekistan na dnu liste. 

Foto: Nivo slobode medija u Bosni i Hercegovini

Kada je u pitanju region, Slovenija je ocijenjena kao zemlja sa slobodnim medijima, dok su Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Albanija, Crna Gora i Makedonija označene kao zemlje sa djelimično slobodnim medijima. 

Kompletan izvještaj dostupan je na stranici organizacije Freedom House.

Izvor: Freedom House