Istraživanje pokazalo da je većina bh. građana dobro informisana o koronavirusu

Istraživanje pokazalo da većina bh. građana dobro informisana o korona virusu

Istraživanje pokazalo da je većina bh. građana dobro informisana o koronavirusu

Televizija je za bh. građane najvažniji izvor informacija o koronavirusu.

Foto: Pixabay

Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja IPSOS je od 22. do 28. aprila provela istraživanje o stavovima bh. građana čiji je cilj bio procijeniti njihov stepen informisanosti o koronavirusu COVID-19, nedostatke u protoku informacija i izvore kojima najviše vjeruju kada je riječ o informacijama o epidemiji.

Rezultati istraživanja u kojem je učestvovalo preko 3000 bh. građana pokazali su da više od polovine ispitanika smatra da su dobro informisani o koronavirusu (55%), a većina ih kao izvor informacija o ovoj temi najviše koriste televiziju (79%). Nakon televizije, bh. građani se o koronavirusu informišu i putem web portala informativnog sadržaja (30%), društvenih mreža (23%), neformalnih izvora informisanja (15%), dok se putem radija i stručne javnosti, ljekara, medicinara i sl., informiše 13% ispitanika. Bh. građani se o koronavirusu najmanje informišu putem novina (6%).

“Očekivano, preferencija različitih izvora informisanja specifična je s obzirom na dob građana, pa tako televizija ima najveći značaj sa informisanje građana starije životne dobi (51+ godina), dok su građani do 50 godina starosti skloniji digitalnim medijima i neformalnim izvorima informisanja, u odnosu na stariju populaciju”, piše u istraživanju.

Istraživanje je pokazalo da su bh. građani najviše informisani o načinu zaštite i mjerama donesenih u cilju sprečavanja zaraze, dok najmanje informacija imaju o tome kome se obratiti u slučaju sumnje od zaraze.

Simptomi zaraze koronavirusom koji su najpoznatiji bh. građanima su povišena tjelesna temperatura, suh kašalj i otežano disanje. O simptomima zaraze najmanje su upoznate osobe starije životne dobi među kojima postoje oni koji ne znaju čak ni za jedan simptom (12%).

Kada je riječ o povjerenju u bh. institucije vlasti koje su uključene u proces suzbijanja širenja zaraze koronavirusom, građani najviše vjeruju predstavnicima zdravstvenih instituacija, zatim kriznim štabovima, ministarstvima sigurnosti, entitetskim premijerima, dok najmanje povjerenja imaju u predstavnike Predsjedništva BiH. U istraživanju se navodi da u odnosu na građane iz Federacije BiH, građani iz Republike Srpske imaju više povjerenja u navedene institucije, te da među građanima Distrikta Brčko postoji “tendencija većeg stepena povjerenja u krizni štab, Ministarstvo sigurnosti i Predsjedništvo BiH”.

Građani najviše brinu o zdravlju bližnjih, a tek onda o vlastitom zdravlju. Građane također zabrinjava pitanje vlastitih finansija, a kao zanimljiv podatak se navodi da su građani zabrinuti za vlastito zdravlje (38%) skoro kao i za ekonomski aspekt posljedica koronavirusa, tj. ugroženost privrede (39%).

Svaki drugi građanin daje potpunu podršku mjerama kriznih štabova donesenih u cilju očuvanja njihovog zdravlja, a iako izolacija najteže pada svakom drugom ispitaniku, čak 68% bh. građana je bilo spremno i na potpunu izolaciju. Većina građana (92%) se pridržava obaveznog nošenja maske i češće pere ruke (96%), a devet od deset ispitanika česšće koristi dezinfekcijska sredstva, izbjegava rukovanje i kućne posjete.

Rezultati istraživanja će se koristiti i prilikom produkcije televizijskih i drugih medijskih sadržaja, koje u odgovoru na COVID-19 krizu sproveo UNICEF uz finansijsku podršku USAID-a.

Cijeli izvještaj dostupan je na ovom linku.

Izvor: UNICEF

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.