RAK istraživanje: Građani se o COVID-19 informišu putem interneta i televizije

RAK istraživanje: Građani se o COVID-19 informišu putem interneta i televizije

RAK istraživanje: Građani se o COVID-19 informišu putem interneta i televizije

Foto: Pixabay

Regulatorna agencija za komunikacije BiH u saradnji sa UNICEF BIH sprovela je Istraživanje o adekvatnoj informisanosti građana Bosne i Hercegovine, a prvenstveno mladih, o situaciji vezanoj za Covid-19. Istraživanje je sprovedeno od 14.04.2020. godine putem UNICEF-ovog komunikacijskog kanala U-report. Prikupljeni su podaci iz kojih izvora se ispitanici informišu, koliko puta dnevno i da li znaju na koji način provjeriti informacije.

Od ukupnog broja ispitanika koji su odgovarali na pitanja (3445), 86 posto njih smatra da su adekvatno informisani o situaciji vezanoj za virus Covid-19 u BiH, a izvori iz kojih se ispitanici najviše informišu su: Internet (64 posto), televizija (30 posto), štampa i radio (2 posto), te ostali izvori informisanja (5 posto).

Prema rezultatima istraživanja polovina ispitanika se o situaciji vezanoj za Covid-19 informiše jednom dnevno, 35 posto 2-3 puta dnevno, a 15 posto stanovnika više od 3 puta dnevno. Ispitanici u velikoj većini (73 posto) kažu da znaju provjeravati tačnost informacija, dok 27 posto ispitanika smatra da ne zna kako provjeriti informacije, i to 32,60 posto djece uzrasta od 0-14 godina kao i 30,28 posto mladih uzrasta od 15-19 godina.

Rezultati istraživanja su pokazali da većina ispitanika smatra da su adekvatno informisana o situaciji vezanoj za virus Covid-19 u BiH, da koriste različite izvore informisanja, da učestalost dnevnog informisanja raste sa godinama, kao i da određeni broj ispitanika smatra da još uvijek ne zna kako provjeriti tačnost informacija.

 Dobijeni podaci ukazuju da je potrebno raditi na unaprijeđenju medijske i informacijske pismenosti, promociji profesionalnog novinarstva, kao i korištenju vjerodostojnih izvora informisanja.

Izvor: RAK.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.