IFJ: nova etička povelja za novinare

IFJ: nova etička povelja za novinare

IFJ: nova etička povelja za novinare

Usvajanje povelje podržalo preko 500 hiljada novinara širom svijeta.

Predstavnici novinarskih sindikata širom svijeta usvojili su novu globalnu etičku povelju za novinare, nakon 30. kongresa Međunarodne federacije novinara (IFJ) održanom u Tunisu, u junu ove godine.

Predstavnici više od 500 hiljada novinara koji su podržali usvajanje ovog dokumenta, će u narednim mjesecima zagovarati jačanje etičkih standarda novinara širom svijeta.

Povelja se nadovezuje na etičke standarde usvojene Deklaracijom o načelima ponašanja novinara iz 1954. godine, koji je najprihvaćeniji dokument o novinarskoj etici do danas. Budući da je ovaj dokument nastao prije 65 godina u francuskom gradu Bordeauxu, a posljednji put ažuriran 1986. godine, bilo je potrebno usvajanje nove povelje koja će biti prilagođena trenutnim izazovima sa kojima se mediji suočavaju.

Dokument se sastoji od 16 članaka i preambule kojom se definišu etičke dužnosti i prava novinara koja se temelje na međunarodnim pravima, posebno na Općoj deklaraciji o ljudskim pravima.

„Odgovornost novinara prema javnosti ima prednost pred bilo kojom drugom odgovornošću, posebno prema njihovim poslodavcima i javnim vlastima”, stoji u preambuli povelje čije odredbe obuhvataju poštivanje istine, zaštitu izvora i diskriminaciju. Kako bi se praktikovalo novinarstvo kao profesija, povelja podsjeća da ono “zahtijeva vrijeme, resurse i sredstva”.

Na izradi povelje je radilo 16 osoba, uključujući stručnjake za etiku i predstavnike IFJ-a.

„Usvajanje globalne povelje o etici novinara predstavlja prekretnicu u historiji IFJ-a, jer je etika bila jedan od temeljnih stubova IFJ-a kada je stvorena 1926. godine. Ovaj novi dokument preuzima profesionalne dužnosti iz 1954. godine, ali uključuje i prava u svijetu gdje se ta profesija zloupotrebljava”, rekao je glavni tajnik IFJ-a Anthony Bellanger.

Cijeli dokument na engleskom jeziku je dostupan ovdje.

Izvori; IFJ, EFJ

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.