Međunarodna federacija novinara

IFJ: nova etička povelja za novinare

Usvajanje povelje podržalo preko 500 hiljada novinara širom svijeta.

Subscribe to RSS - Međunarodna federacija novinara