CRD: Definicija javnog prostora mora biti izmjenjena

Novi zakon kriminalizira objave na društvenim mrežama

CRD: Definicija javnog prostora mora biti izmjenjena

Organizacija Civil Rights Defenders oštro je osudila novi Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske koji je usvojen 5. februara ove godine.

Pomenuti zakon predstavlja još jedan u nizu pokušaja gušenja slobode izražavanja. "Tražimo od vlasti u Republici Srpskoj da izmjene član 7. i 8. Ovog Zakona, i definiraju pojam "javnog prostora" u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima", navode iz ove organizacije.

"Članovi 7. i 8. Zakona, kao i definicija "javnog prostora" moraju biti izmijenjeni i usklađeni s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. Trenutačno, pomenuti članovi Zakona krše član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i članove 2. i 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim slobodama, jer svaki korisnik društvenih mreža može biti sankcioniran zbog javnog izražavanja svojih stavova", naglasila je predstavnica organizacije Civil Rights Defenders za Bosnu i Hercegovinu Ena Bavčić.

Izvor: CRD, BH Novinari