ZOSPI

Pristup informacijama: razlika između teorije i prakse

U Beogradu je 6. februara predstavljena publikacija „Slobodan pristup informacijama od javnog značaja: teorija i praksa“.

Ne dam svoje pravo na informaciju!

Pošaljite komentare na novi Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Da li smo na pragu usvajanja Zakona o zabrani pristupa informacijama u BiH?

Pages

Subscribe to RSS - ZOSPI