Priručnik: Novinarstvo i suočavanje sa prošlošću

Priručnik: Novinarstvo i suočavanje sa prošlošću

Priručnik: Novinarstvo i suočavanje sa prošlošću

Publikacija "Novinarstvo i suočavanje sa prošlošću: priručnik za novinare na Kosovu" rezultat je projekta 'Frekvencija prošlosti', koji je o novinarstvu osjetljivom na konflikt od 2011. do 2013. sprovela organizacija forumZFD.

Novinari raličitih medija, etničke pripadnosti i iz raznih regiona Kosova, pridružili su se projektu kako bi istražili mogućnosti za obuhvatanje osjetljivih pitanja povodom suočavanja sa prošlošću na Kosovu. Istraživali su različite teme, počevši od lokalne istorije, kulturne baštine, ličnih sećanja ranijih generacija, do osetljivijih tema kao što su društvene promene koje su proizišle iz oružanog sukoba, nestala lica, kao i silovanja tokom rata. Ovaj priručnik predstavlja skup ličnih iskustava i znanja koje su novinari stekli kroz praksu i učešće u radionicama. Priručnik za cilj ima da bude koristan novinarima i aktivistima civilnog društva koji se suočavaju sa različitim dilemama u izvještavanju o ovim pitanjima i pokretanju konstruktivne debate o prošlosti na Kosovu.

Priručnik pokriva faze novinarskog istraživačkog rada, od istraživanja do nakon objavljivanja priče, i za svaku od njih nudi sugestije i alate koji omogućavaju profesionalno i izbalansirano izveštavanje koje, zaobliaženjem uobičajene i prevladavajuće propagande, omogućava proces suočavanja sa prošlošću u javnom prostoru.

Publikacija je besplatno dostupna na bhs. jezicima, te na engleskom jeziku.