Kampanja "Možemo li se suočiti sa istinom?"

Kampanja "Možemo li se suočiti sa istinom?"

Povodom 24.marta, Međunarodnog dana prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava, ICTJ (Međunarodni centar za tranzicijsku pravdu) je pokrenuo multimedijalnu kampanju pod nazivom  „Možemo li se suočiti sa istinom?“. Cilj kampanje je putem teksta, videa i fotografije podići svijest o pravu na istinu.


Kampanja predstavlja pet oblika potrage za istinom: komisije za istinu, sudski utvrđene činjenice, traganje za nestalim osobama, memorijalizaciju i dokumentovanje. Da bi ilustrovali napore u ovom području, organizatori su odabrali pet zemalja sa različitih krajeva svijeta gdje su ova pitanja danas relevantna: Keniju, Bosnu i Hercegovinu, Liban, Kolumbiju i Indoneziju.

24.mart je odabran u znak priznanja liku i djelu nadbiskupa Oscara Arnulfa Romera iz El Salvadora, koji je, nakon što je javno osudio nasilje nad najugroženijim stanovništvom svoje zemlje, ubijen na taj dan 1980. godine.

Sadržaj kampanje dostupan je na službenom web sajtu, a može se preuzeti i sa Facebook i Twitter profila ICT-ja.