Lexis Audio Editor: Aplikacija za uređivanje audio snimaka

Lexis Audio Editor: Aplikacija za uređivanje audio snimaka

Lexis Audio Editor: Aplikacija za uređivanje audio snimaka

Android aplikacija Lexis Audio Editor jednostavan je način snimanja i uređivanja audio sadržaja direktno sa telefona.

Iako većina pametnih telefona ima ugrađenu opciju snimanja audio sadržaja, njihovo uređivanje prije dijeljenja još uvijek je zadatak za specijalizirane aplikacije. Android aplikacija Lexis Audio Editor dobar je besplatan izbor za novinare koji žele jednostavnu aplikaciju koja će im omogućiti da osnovne operacije uređivanja zvučnih snimaka, kao što su skraćivanje, eksportovanje dijelova snimka, miksanje različitih snimaka i dodavanje tišine, obave direktno sa svog telefona. 

Uređivati se mogu i već postojeći snimci i oni snimljeni u okviru aplikacije, a meni opcija jednostavno je pratiti - potrebno je zabilježiti dio snimka na kojem se želi raditi, nakon čega se prikazuju mogući efekti koji se mogu dodati za uređivanje tona ili tempa. Efekti se prije finalnog izbora mogu testirati, a tu je i "undo" dugme ukoliko korisnik napravi grešku.

Završeni audio projekat moguće je snimiti u nizu formata, te podijeliti putem e-maila i aplikacija kao što su Facebook Messenger i Whatsapp.

Aplikacija je besplatno dostupna za korisnike Android operativnog sistema.