AutoEdit: Za lakše transkripte audio i video materijala

AutoEdit: Za lakše transkripte audio i video materijala

AutoEdit: Za lakše transkripte audio i video materijala

Izrada transkripta intervjua i drugih audio i video snimaka jedan je od najomraženijih novinarskih zadataka. Posljednjih godina, pojavio se niz alata koji pokušavaju olakšati ovaj naporni posao. Jedan od njih je i autoEdit, alat otvorenog koda koji za cilj ima skratiti vrijeme rada na uređivanju audio i video sadržaja izradom transkripta i olakšavanjem procesa vađenja pratećih citata.

AutoEdit za sada radi sa IBM Watson-ovom tehnologijom za pretvaranje glasa u tekst, te sa besplatnim alatom Gentle. Budući da je podrška na drugim jezicima ograničena, alat je najbolje koristiti za snimke na engleskom jeziku.

Sajt korisnika vodi kroz proces izdvajanja teksta iz videa na vrlo jednostavan, korak-po-korak način. Transkript je gotov za maksimalno pet minuta, bez obzira na dužinu snimka.

Nakon što je transkript završen i tekst odabran i sređen, autoEdit omogućava eksportovanje fajla u programe kao što je Adobe Premiere, gdje se može nastaviti raditi na njegovoj montaži.