Izradite sami svoj etički kodeks

Projekat "Build Your Own Ethics Code"

Izradite sami svoj etički kodeks

Profesionalno i etičko novinarstvo, koje je ponekad teško dostižno u novim konceptima komuniciranja, cilj je koji pred sobom ima projekat "Build Your Own Ethics Code", nastao kao ideja tokom radionice održane na godišnjoj konferenciji Asocijacije online medija.

Individualni etički kodeksi koji budu kreirani u sklopu projekta, zasnivat će se i dalje na fundamentima profesionalnog novinarstva - istina, zabrana plagijarizma, blagovremeno ispravljanje grešaka - ali će novinarima omogućiti da, u skladu sa svojim potrebama, izrade ostatak etičkog kodeksa.

„Prepoznali smo da nijedan set etičkih kodeksa ne može predstavljati potrebe svih u našoj profesiji koju karakterišu brojne varijacije. Mislimo da novinare najbolje možemo uvjeriti da usvoje i pridržavaju se određenih normativa, ukoliko im damo pravo i fleksibilnost da ih sami kreiraju“, navodi se u opisu projekta.

Build Your Own Ethics Code je namijenjen novinskim organizacijama, kao i malim medijskim kućama koje su tek počele sa radom, ali također i blogerima. Svima im pomaže pri izradi individualnih etičkih kodeksa nastalih na osnovu potreba organizacije u kojoj rade.

„Znamo da se mnoge organizacije suočavaju sa političkim i financijskim pritiskom, pored etičkih izazova koje je teško predvidjeti, a usklađivanje sa bilo kojim normativima nije jednostavno. Ipak, vjerujemo da je važno imati kodeks kao zvijezdu vodilju. Čak iako se novinar osjeća prisiljenim da ne poštuje kodeks, taj kodeks tada jasno ukazuje na činjenicu da se od novinara traži da djeluje u suprotnosti od principa“, smatraju iz projekta "Build Your Own Ethic Code".

Individualni etički kodeks vašeg medija možete izraditi na ovom linku.