EJN: Izvještaj o samoregulaciji medija

EJN: Izvještaj o samoregulaciji medija

EJN: Izvještaj o samoregulaciji medija

Sistemi samoregulacije medija i novinarstva moraju biti povrgnuti radikalnim promjena da bi preživjeli surove ekonomske i političke uslove digitalnog doba, glavni je zaključak međunarodnog istraživanja o samoregulaciji medija koje je provela Mreža za etičko novinarstvo (Ethical Journalism Network - EJN).

Izvještaj pod nazivom "Faktor povjerenja" testira kako se sprovodi monitoring medija i na koji način se rješavaju njihove greške u 16 zemalja na pet kontinenata. "Rezultati istraživanja su iznenađujući", kaže Aidan White, direktor EJN-a. "Norveška se izdvaja kao model samoregulacije, ali se nalazi svjetlosnim godinama daleko od većine zemalja, gdje se novinari i mediji bore sa korupcijom, zakonskom kontrolom i političkim utjecajima na svim nivoima."

Autori izvještaja nude kratku listu koraka za efikasnu samoregulaciju i zastupaju promociju samoregulacije na svim nivoima. Autori smatraju da su čitatelji-urednici, ombudsmani i predstavnici javnosti u redakcijama dobrodošli u procesu samoregulacije medija, za koju je potrebno usvajanje principa transparentnosti i volje medija i novinara da priznaju vlastite greške.

Izvještaj naglašava da bi građenje povjerenja publike trebalo biti prioritet za svaku novinsku redakciju, što vlasnici medija moraju biti voljni finansijski podržati. "Održavanje novinarstva poštenim je dobro potrošen novac za medije, a za javnost dobra investicija u demokratiju", zaključuju autori.

Kompletan izvještaj dostupan je ovdje.