• Cijena istine
    Valentina Delić
    2022

    “Cijena istine” govori o brutalnim napadima na novinare i novinarke u Srbiji, njihovom višegodišnjom potragom za pravdom i životom pod policijskom pratnjom.

O Mediacentru - Filmovi

Diskriminacija u školama u Bosni i Hercegovini
2017
Hilma Unkić, Amer Kapetanović
Izložba
2012
Boro Kontić
Bez naslova
2011
Boro Kontić
Čovjek XX vijeka
2009
Haris Prolić i Mario Hibert

Pages