Mediametar

Hanka Vajzović
Hanka Vajzović 19/03/2013

Profesorica Hanka Vajzović komentira inicijativu za uspostavu „hrvatskog kanala“.

Vedada Baraković 18/03/2013

Kada se već prihvatila nacionalna logika na svim javnim nivoima, zašto bi javni medijski sistem bio iznimka?

Asim Mujkić
Asim Mujkić 18/03/2013

Sve u BiH je ustrojeno na etnopolitičkom principu, pa se moraju prihvatiti i posljedice takvog izbora tvrdi Asim Mujkić.

Dušan Babić 13/03/2013

Aktivni učesnik procesa reforme medijske scene u BiH komentira novu/staru inicijativu.

Faruk Džiho 04/03/2013

O koristima i štetama korištenja društvenih mreža.

Boro Kontić 04/02/2013

Sjećanje Bore Kontića na “Nagru”, Rolls Royce među magnetofonima, očaravajući izum nedavno preminulog inženjera Stefana Kudelskog.

Samir Šestan 11/12/2012

Samir Šestan tvrdi da smo u bh. medijima suočeni sa mnogo ozbiljnijim problemom od cenzure i autocenzure.

Faruk Džiho 27/11/2012

Nakon 'hakovanja' jedne neposjećene i slabo održavane web stranice. Piše Faruk Džiho.

MCOnline Redakcija
MCOnline Redakcija 16/11/2012

Senad Avdić komentira rad Al Jazeere Balkans u prvih godinu dana njihovog postojanja.

Eldin Hadžović 16/11/2012

Eldin Hadžović komentira rad Al Jazeera Balkans nakon njihovih prvih godinu dana rada.

Pages