A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Jasna Balorda

Jasna Balorda

Title

Jasna Balorda

Doktorica nauka  i asistent na katedri za sociologiju Univerziteta u Leedsu, bavi se odnosom između genocida i moderniteta u kontekstima Evrope i Afrike sa posebnim fokusom na zapadni imperijalizam i kolonijalizam, te sa uporištem u Kritičkoj teoriji. Objavljivana u zemlji i inostranstvu (između ostalog u Univerzitetskom časopisu za društvena pitanja: Pregled, Časopisu za filozofiju i društvenu teoriju Akademije nauka Bosne i Hercegovine: Dijalog, te Univerzitetskom časopisu za nova kretanja u psihologiji Univerziteta Neofit Rilski, Blagoevgrad, Bugarska). Značajne publikacije: Preživjeti genocide - analiza post-ratnih etničkih identiteta Bošnjaka, Sarajevo: Mauna-Fe, 2009 i Ruanda: ambivalentnost moderniteta (od kolonijalizma do genocida), Monograf konferencije Viva Afrika, Univerzitet u Pragu, 2013.