Radna soba Alekse Šantića

Radna soba Alekse Šantića

Radna soba Alekse Šantića

Petnaesto izdanje arhiva Mediacentra u potpunosti je posvećeno jednom čovjeku.

Nedavno smo pronašli jedan tekst sa ilustracijama u Glasniku Zemaljskog muzeja: o radnoj sobi Alekse Šantića, Mostarca i pjesnika, ličnosti koja je obilježila prve decenije 20. vijeka u BiH. Sada vam donosimo taj tekst objavljen 1928. godine zajedno sa dvije ilustracije Šantićeve sobe.

Tu je tekst iz Kalendara Prosvjeta iz 1925. godine u kojem dr Jovan Kršić, jedan od najpoznatijih književnih kritičara između dva rata u BiH, piše povodom Šantićeve smrti.

Aleksa Šantić umro je 2. februara 1924. godine dakle, prije 91. godinu.