Infobiro: Radovi u januaru

Infobiro: Radovi u januaru

Infobiro: Radovi u januaru

Šta sve treba uraditi u mjesecu januaru? Nekada se u ovdašnjoj štampi ovom pitanju posvećivala puna pažnja. Prenosimo iz Prosvjetinog kalendara štampanog 1910. godine njihove savjete čitateljstvu.

Nešto duži tekst Milana Šenoe, objavljen u kalendaru Napredak 1938. godine, vodi nas u Zagreb godine 1878. kada u pratnji svog slavnog djeda stiže na željezničku stanicu. Tu sreće uhapšenog Hadži Loju, jednog od predvodnika neuspjele odbrane Sarajeva prilikom ulaska Austrougarskih trupa. U istom tekstu, u drugom dijelu, Šenoa se sjeća umjetničke atmosfere u Zagrebu 90-tih godina 19. vijeka. Šta se sve tu dešava, ko se spominje, pročitajte u ovoj interesantnoj priči iz prošlosti.

Daco Džamonja, kao i obično otvara i ovo, trinaesto izdanje Infobiroa.