Magazin: Novinarstvo

Za doprinos fiksera javnost često i ne sazna

Organizacija i vođenje puta, prevod sa lokalnog na strani jezik, tumačenje zakona, praksi i običaja, samo su neki od poslova fiksera.

Zašto novinari u BiH ne prijavljuju napade?

Raste broj napada na novinare, ali pravosudne institucije sporo reaguju

„Squid Game“ i nužnost učenja medijske i informacijske pismenosti sa djecom

Djeci treba predočiti i pozitivne i negativne strane medijskog sadržaja.

U širenju straha i panike učestvuju i mediji

Novinari sagovornicima ali i publici uporno postavljaju pitanja o mogućem sukobu

Pages