Magazin: Investigative journalism

Tezaurus ratnog novinarstva

Tokom projekta, Mediacentar Sarajevo je pretražio i više od 100.000 dokaznih materijala iz baze sudskih spisa MKSJ.

Novinari i Međunarodni krivični sud

During the project, Mediacenter Sarajevo searched more than 100,000 evidentiary materials from the ICTY court file database.

Nova „crvena linija“: Zakon protiv slobode izražavanja u Republici Srpskoj

A lawyer's look at the Draft Law on Amendments to the Criminal Code of the RS.

Osvijetliti tamne uglove

Mediacenter Sarajevo also searched more than 100,000 evidentiary materials from the database of court files of the ICTY.

Dokumentarni film "Cijena istine" - potraga za pravdom

Life stories of journalists from Serbia following attacks and pressures.

Pages