Magazin: Mreže i web

10 ključnih vještina za web novinare u 2014.

Vještine čijem razvoju novinari iz digitalnih medija trebaju posvetiti pažnju u 2014.

Like i share: Je li nam to dovoljno da budemo društveni?

Jesmo li kao stanovnici facebookistana i googledoma zapravo društveno isključeni, a da pri tom živimo u uvjerenju da smo najaktivniji članovi društva?

Šta nas je protekla godina naučila o utjecaju i poslovanju društvenih medija?

Da li je nasilje koje smo verbalno skloni počiniti na internetu zaista ravno nasilju koje bismo mogli počiniti u realnosti?

Da li je Russell Brand fitilj ili samo ventil, glasnogovornik ili manipulator ili nešto treće?

Pages