Magazin: Mreže i web

Efikasni data timovi su mali, ali postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir. Prva je: ko šta radi?

O koristima i štetama korištenja društvenih mreža.

Zašto data novinari trebaju što češće isprobavati nove alate i na šta trebaju obratiti pažnju pri njihovom korištenju.

Ova infografika predstavlja neke od ključnih podataka iz 79-godišnje 'štampane' historije te novine.

Kako ovi statični i interaktivni grafički prikazi postaju i novi komunikacijski alati u odnosima sa javnošću.

Pages