Dario Džamonja, Mak Dizdar i Gospojinsko Društvo

Dario Džamonja, Mak Dizdar i Gospojinsko Društvo

Dario Džamonja, Mak Dizdar i Gospojinsko Društvo

U drugom broju online izdanja Infobiroa ovog vikenda donosimo vam, između ostalog, tekst Darija Džamonje iz 1992. godine. Objavljen je januara mjeseca u Večernjim novinama. Ovi Dacini tekstovi koji nikad nisu objavljeni u knjigama biće zaštitni znak Vikenda u našoj arhivi.

Foto: Gospojinsko Društvo u Sarajevu

Ostale arhivske članke, među kojima je i jedan od ranih radova Maka Dizdara, objavljen u Gajretu 1939. godine, možete pročitati u publikaciji ispod.