Slobodni mediji kao preduslov za članstvo u EU

Slobodni mediji kao preduslov za članstvo u EU

Slobodni mediji i medijski pluralizam moraju biti preduslov za članstvo u EU, ocijenila je stručna grupa Evropske komisije u izvještaju o medijskim slobodama u Evropi predstavljenom 21.1. 2013.

U izvještaju "Slobodni i pluralistički mediji kao podrška demokratiji", stručna grupa koju čine  Vaira Vīķe-Freiberga, Herta Däubler-Gmelin, Ben Hammersley kao i Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro traže od Evropske unije da poduzme korake koji će garantovati slobodu medija i njihovu raznolikost. U jednoj od preporuka takođe je navedeno da ova politika ne bi trebala biti ograničena na zaštitu medijskog pluralizma samo u okvirima zemalja članica, nego i preko granice u skladu sa politikom proširenja Unije.

Svaka članica bi trebala imati neovisno medijsko vijeće sa nadležnostima da izrekne kazne medijima, natjera emitere na izvinjenje ili  oduzme novinarski status. Agencija za temeljna prava EU sa sjedištem u Beču trebala bi redovno objavljivati izvještaje o rizicima za medijske slobode i pluralizam u EU. 

Osim što bi trebali imati ulogu "moralnog kompasa", institucije EU bi također trebale javno objaviti i staviti "na stub srama" imena članica gdje se evidentno krši sloboda medija. Autori  izvještaja navode da institucije EU imaju malo moći u slučaju kršenja slobode medija u pojedinim zemljama.
 
Stručna grupa okupljena oko ovog izvještaja navodi da vjeruju da Evropska unija može i treba imati veću ulogu u podržavanju medijske slobode i pluralizma unutar Unije i šire. 
 
Izvor: NUNSCeppei.ba