RAK: Helena Mandić nova članica Evropske platforme regulatornih tijela

RAK: Helena Mandić nova članica Evropske platforme regulatornih tijela

Helena Mandić, pomoćnica direktora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije, imenovana je za članicu odbora Evropske platforme regulatornih tijela (EPRA).

Sjednica kojoj je prisustvovalo 150 predstavnika iz 45 zemalja, održana je u Krakovu 6.-10.5. “Imenovanje Helene Mandić za zamjenicu predsjedavajućeg EPRA-e predstavlja novo priznanje za Bosnu i Hercegovinu i važnu potvrdu da je bosanskohercegovački regulator u samom vrhu u primjeni evropskih standarda u regulaciji oblasti sektora komunikacija, u regionu i šire”, naveo je Kemal Huseinović, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Evropska platforma regulatornih tijela je renomirana platforma regulatora koju sačinjavaju regulatorna tijela iz cijele Evrope, kojoj su se do sada priključila 53 regulatorna tijela iz Evrope. Stalni posmatrači EPRA-e su predstavnici Evropske komisije, OSCE Ureda predstavnika za slobodu medija, Vijeća Evrope i Evropskog audiovizuelnog opservatorija.

Izvor: RAKEPRA