Helena Man

Helena Mandić, pomoćnica direktora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije, imenovana je za članicu odbora Evropske platforme regulatornih tijela.

Subscribe to RSS - Helena Man