Prijedlog za naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju

Prijedlog za naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju

Prijedlog za naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju

Odbor JRT sistema u Bosni i Hercegovini je na sjednici održanoj 21.4.2015. u Sarajevu postigao saglasnost o novom modelu naplate RTV takse putem računa za električnu energiju.

Ovaj prijedlog bit će zvanično dostavljen nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Odbor sistema pripremit će i alternativni model naplate RTV takse. Do prihvatanja novog modela, RTV taksa će biti naplaćivana uz račune fiksne telefonije o čemu su parafirani ugovori javnih RTV servisa i dominantnih telekom operatera, navodi se u saopštenju.
 
Odbor sistema takođe je donio odluku da RTV taksa u 2015. godini bude zadržana na dosadašnjem nivou od 7,5 KM, koja je na snazi već tri godine.
 
Članovi Odbora sistema informirani su o toku procesa digitalizacije i obavezama koje moraju izvršiti tri javna RTV servisa. Jednoglasno je prihvaćen revizorski izvještaj neovisnog revizora, koji se odnosi na naplatu RTV takse za 2012. i 2013. godinu.