Habul: Naše stanice mogu prouzročiti probleme u susjedstvu

Habul: Naše stanice mogu prouzročiti probleme u susjedstvu

Habul: Naše stanice mogu prouzročiti probleme u susjedstvu

Emir Habul, Glavni sekretar Upravnog odbora BHRT-a i Glavni sekretar odbora sistema JRTSBiH, govori o posljedicama mogućeg preklapanja signala BiH televizijskih i radijskih stanica sa stanicama iz susjedstva a koji bi se mogao desiti poslije 17. 06. 2015. i neprelaska na digitalni sistem emitovanja. 

 

Razgovor sa Emirom Habulom vođen je u sklopu debate "Šta čeka Javni RTV servis u BiH"  koja je organizovana u sklopu programa koji već četvrtu sezonu uspješno realizuju Mediacentar Sarajevo i Frontline Club iz Londona, uz finansijsku podršku Media Programa Open Society Foundation London. Projekcijama dokumentarnih filmova i organiziranjem debata, projekat ima za cilj da informira javnost o aktualnim društvenim temama, slaveći nezavisno i kvalitetno novinarstvo te potakne razmjenu mišljenja.