Predstavljena mreža kontakt tačaka za sigurnost novinara u tužilaštvima i policiji u BiH

Predstavljena platforma sa kontakt tačkama za sigurnost novinara u tužilaštvima i policiji u BIH

Predstavljena mreža kontakt tačaka za sigurnost novinara u tužilaštvima i policiji u BiH

Kontakti se nalaze na zvaničnoj stranici Portala pravosuđa BiH.

foto: Mediacentar

Internet stranica sa kontakt podacima imenovanih osoba za sigurnost novinara u tužilaštvima i policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavljena je jučer u Sarajevu u Uredu Evropske unije. Uspostavljanje mreže kontakt tačaka za sigurnost novinara u tužilaštvima i policiji u BiH zajednička je inicijativa Misije OSCE-a i Delegacije Evropske unije (EU) u BiH. Informacije o kontakt tačkama nalaze se u sekciji ''sigurnost novinara'' na oficijelnom Portalu pravosuđa u BiH Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV). Podatke je moguće pretražiti po tužilaštvima i policijskim agencijama.

Danijel Kovačević, politički savjetnik u Uredu EU u BiH, rekao je da su imenovane 33 kontakt tačke u tužilaštvima i policijskim agencijama. Obaveza kontakt tačaka je da budu na usluzi novinarima koji se nađu u problemu, ali, kako je naglasio Kovačević, kontakt tačke nisu portparoli niti linije za pomoć.

''U slučaju neželjnog događaja, prijava napada ili prijetnje novinarama, ide se po ustaljenoj proceduri, prijavljuje se najbližoj policijskog stanici, uključuje se policijski inspektor koji je u tom trenutku nadležan, a kontakt tačka ima obavezu da prati taj slučaj i da bude u kontaktu sa osobom, da je vodi kroz proces jer češće nego što bismo mi to željeli se dešava da novinari ne znaju koja su njihova prava'', rekao je Kovačević na predstavljaju mreže za kontakt tačke.

Drugi zadatak kontakt tačaka je vođenje evidencije napada na novinare, jer, pored podataka koje vodi Udruženje BH novinari, ne postoji zvanična evidencija napada i prijetnji novinarima, a to je, kako je rekao Kovačević, obaveza institucija. Kovačević je obavijestio prisutne da su 4. juna usvojene Smjernice za kontakt tačke za tužilaštva, te da se isti proces očekuje i za policijske agencije. Dodao je i da u CMS-u - sistemu u kojem se vodi evidencija slučajeva u pravosudnim institucijama - već postoji kategorija novinari koji se koristi za slučajeve koji se tiču novinara, što će olakšati evidenciju i praćenje.

Sigurnost novinara važna za medijske slobode

''Sigurnost novinara je jedan od preduslova slobode medija. Slobodni i nezavisni mediji su od vitalnog značaja za postojanje i razvoj svakog demokratskog društva. Građani mogu dobiti informacije od  ključne važnosti za njihov svakodnevni život ako novinari koji ih prenose rade bez straha za svoju sigurnost'', istakla je novinarka Emela Burdžović, moderatorica jučerašnjeg događaja. Institucionalno i sistematsko praćenje napada i prijetnji novinarima ključno je za zaštitu slobode medija i jedan je od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o BiH za članstvo u EU, naglasila je Burdžović.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler je rekao da Delegacija EU zajedno sa OSCE-om već godinu dana radi na uspostavi mreža institucija za sigurnost novinara, među kojima su istražni organi. ''Vidjeli smo trend smanjivanja prostora za civilne slobode. To je pogrešno i opasno'', rekao je Sattler. Slučajevi napada na novinare često se ne procesuiraju, a kako je rekao Sattler, nekada i zbog toga što tužilaštva ne smatraju takve slučajeve važnim, te je naglasio da se sa takvom praksom mora prestati.

Šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler je podsjetio da su sloboda izražavanja i mediji kamen temeljac slobodnog i demokratskog društva. "Svi znamo da su te slobode ugrožene. Nijedna se nacija ne može nadati demokratskom razvoju bez slobodnog izražavanja i distribucije ideja, vijesti i mišljenja", rekao je Aggeler.

Prva kontakt tačka uspostavljena prije dvije godine

Internet stranicu sa kontakt podacima osoba zaduženih za medije u tužilaštvima i policijskim agencijama je predstavila Adisa Filipović iz VSTV-a i rekla da se pored osnovnih kontakt informacija planira uspostaviti i mapa sa napadima na novinare, kako bi se pratilo u kojim dijelovima BiH je najveći broj takvih slučajeva, te mogućnost online prijave, koja može olakšati praćenje slučajeva za novinare.

Prva kontakt tačka uspostavljana je u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, a na tu poziciju je prije dvije godine imenovan tužilac Darko Martinčević. On je rekao da su kroz ovaj mehanizam postignuti dobri rezultati, da je ostvarena dobra saradnja sa Udruženjem BH novinara i sa Društvom novinara u BiH, te da je uspostavljena i obaveza vođenja evidencije. Od uspostave ove tačke u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu je zabilježeno 24 predmeta, koji se najviše tiču online prijetnji. Prije uspostavljanja tačke u ovom tužilaštvu je evidentiran 31 predmet koji je uključivao novinare. Kao što je istaknuto na predstavljanju, uloga kontakt tačke jeste i da prioritizira slučajeva u kojima su napadnuti novinari.

Na predstavljanju se govorilo i o nerazumijevanju koje postoji između predstavnika pravosuđa i novinara. Upravo zbog toga, rađeni su i treninzi u organizaciji Vijeća Evrope u sklopu projekta JUFREX na kojem su obučavani novinari, advokati, predstavnici pravosuđa o slobodi izražavanja, a koje je predstavila Ilda Bešić iz Vijeća Evrope.

Učesnici su se složili da je potrebna saradnja i razmjena informacija između kontakt tačaka između tužilaštava i policijskih agencija u BiH ali i promocija ovog mehanizma.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.