Uspostavljanje kontakt tačaka za sigurnost novinara u tužilaštvima i policiji u BiH

Kontakt tačke za sigurnost novinara u BiH na jednom mjestu

Uspostavljanje kontakt tačaka za sigurnost novinara u tužilaštvima i policiji u BiH

Zajednička inicijativa Misije OSCE-a u BiH i Ureda EU u BiH u cilju jačanja sigurnosti novinara.

foto: Mediacentar Sarajevo

Novinarima i novinarkama u Bosni i Hercegovini (BiH) će uskoro na jednom mjestu biti dostupan spisak kontakt tačaka u tužilaštvima i policijama koji će biti zaduženi za pitanje njihove lične sigurnosti, a nalazit će se kao podstranica na stranici organizacije SafeJournalists.

Ova zajednička inicijativa Misije OSCE-a u BiH i Ureda Evropske unije (EU) u BiH predstavljena je danas u Sarajevu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima na događaju „Uloga tužilaštava i policije u borbi protiv nekažnjivosti napada na novinare“.

Predstavljajući kontakt tačke za sigurnost novinara u tužilaštvima i policijama u BiH, Danijel Kovačević, politički savjetnik u Uredu EU u BiH, je rekao da je cilj uspostavljanje sistema interne koordinacije u tužilaštvima i policijskim agencijama u kojima bi kontakt osobe bile u toku sa slučajevima u kojima su novinari žrtve. Takođe, kako je dodao, tužioci i policija će učestvovati u obukama o krivičnopravnoj zaštiti novinara, informacionoj sigurnosti, mjerama zaštite od napada korištenjem informacionih tehnologija i slično. Između ostalog, bit će uspostavljena i odvojena evidencija prijavljenih incidenata i krivičnih djela izvršenih na štetu novinara, kako bi se olakšala razmjena informacija i praćenje njihovih aktivnosti.

Zajednička inicijativa Misije OSCE-a u BiH i Ureda EU u BiH je, kako je izjavio ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH, usmjerena na uspostavu mreže imenovanih kontakt osoba s ciljem jačanja lične sigurnosti novinara i novinarki.

„Ove kontakt osobe će biti strateški pozicionirane u tužilaštvima i policijskim odjelima u čitavoj državi. Želimo pohvaliti Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), tužilaštva širom BiH i ministarstva unutrašnjih poslova što su prepoznali značaj ove inicijative i što su preuzeli obavezu da rješavaju ključna pitanja novinarske sigurnosti i time unaprijede institucionalni odgovor“, rekao je Aggeler.

Misija OSCE-a u BiH je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima podsjetila na to koliko je, kako je izjavio Aggeler, suštinski važno poštivati medijske slobode i osigurati ličnu sigurnost novinara i novinarki.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler je rekao da 2. novembar podsjeća na obavezu okončanja nekažnjivosti za krivična djela protiv novinara i koliko je to značajno za medije, medijske slobode, te za novinare i novinarke. 

„Naravno, sloboda govora i medijske slobode su kamen temeljac demokratskog društva i to je ono što svaka demokratska država, između ostalog i BiH, želi postići ako želi ući u EU. Naravno, tu je još i poštivanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije“, rekao je Sattler.

Dodao je da su zaštita slobode govora i medijskih sloboda dio 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti u pristupanju Evropskoj uniji, ali da situacija u BiH nije dobra. „Imamo spisak napada i incidenata ... koji se ne smanjuje nego se čak povećavaju. I to je ono što je u fokusu“, izjavio je Sattler.

Jedan od kontakt tačaka za novinare pri tužilaštvu je Darko Martinčević, kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo (KS), koji je izjavio da je, kada je u pitanju borba protiv nekažnjivosti napada na novinare, uloga tužilaštva i policije ključna jer se radi o institucijama i organima čija primarna zadaća jeste otkrivanje i gonjenje počinitelja krivičnih djela. 

Martinčević je podsjetio da Kantonalno tužilaštvo KS od marta 2022. godine ima postavljenu kontakt tačku te je određeno i vođenje posebne evidencije vezano za predmete koji se odnose na napade na novinare, a tim je predmetima, kako je naglasio, dat prioritetni značaj. 

Najčešći oblici krivičnog djela koji se prijavljuju i čine štetu novinara, su, kako je kazao Martinčević, prijetnje koje su upućene putem društvenih mreža ili portala. 

Inicijativom VSTV-a su, kako je rekao, i ostala tužilaštva u proteklom periodu postavila kontakt tačke, dok su u policijskim upravama na nivou BiH također postavljene kontakt tačke.

„Sada imamo jedan sistem koji treba da osigura što veću sigurnost novinara u BiH. Kada govorimo o onome što bi moglo poboljšati sigurnost novinara, to bi svakako moglo da bude neka nova zakonska rješenja koja bi na poseban način štitila i osigurala veću sigurnost novinara, a pravosudna zajednica je tu da to novo zakonsko rješenje implementira u svom punom kapacitetu“, kazao je Martinčević.

On je pozvao sve novinare da prijave krivična djela jer, kako je naglasio, pravovremeno prijavljivanje krivičnog djela u značajnoj mjeri olakšava gonjenje i otkrivanje počinitelja krivičnih djela.

Istraživanje BH novinara “Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara u BiH 2022.” pokazalo je da je tokom 2022. godine u bazi napada na novinare na stranici safejournalists.net registrovan ukupno 31 slučaj napada, prijetnji i pritisaka na novinare i medije u BiH, među kojima i dva fizička napada. Zabilježena su 22 slučaja prijetnji smrću novinarima, verbalnih i drugih oblika prijetnji te političkih pritisaka na novinare/ke i medije. Registrovano je sedam napada i prijetnji upućenih medijskim kućama. Zabilježen je i znatan porast govora mržnje prema novinarima i novinarkama, posebno u online prostoru.

Linija za pomoć novinarima, koja djeluje u okviru Udruženja “BH novinari”, u 2022. je zabilježila 79 slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.